Algemene Voorwaarden Artstel Fotografie

Huidige versie: 1.9
Datum: maart 2022

 1. Arthur Krijgsman is in deze voorwaarden de opdrachtnemer. De persoon die Arthur inhuurt is in deze voorwaarden de opdrachtgever, de klant.
 2. Als de opdrachtnemer een afspraak niet na kan komen door uitval van de materialen (zoals vervoer, camera’s, computer) is opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor de schadekosten of meerkosten die de opdrachtgever moet maken. De opdrachtgever hoeft in dat geval de door de opdrachtnemer gemaakte factuur niet te betalen.
 3. Betalingscondities worden geregeld naar de aard en de grootte van de reportages of het uit te voeren werk. Tenzij anders overeengekomen geldt als betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
 4. Een afgesproken basisprijs tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zal niet worden gewijzigd.
 5. Opdrachtnemer mag altijd een opdracht weigeren als blijkt dat deze te maken heeft met het overtreden van de wet, of als het gaat om onethische activiteiten.
 6. Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet tenzij deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.
 7. De opdrachtnemer zal informatie die inbreuk kan maken op de persoonlijke levenssfeer van de opdrachtgever, daaronder begrepen persoonsgegevens, niet aan derden verstrekken, tenzij de opdrachtgever hiervoor voorafgaand toestemming heeft gegeven.
 8. Bij elke vorm van publicatie door de opdrachtgever dient de naam “Arthur Krijgsman” en/of “Artstel Fotografie” te worden vermeld als auteur van het beeldmateriaal.
 9. Als de opdrachtgever minderjarig is dan is toestemming van een ouder/voogd noodzakelijk. Als de opdrachtgever bestaat uit meerdere minderjarigen is van elke minderjarige schriftelijke toestemming nodig van een eigen ouder of voogd. Minimaal één ouder of voogd moet aanwezig zijn bij de fotoreportage.
 10. De digitale foto’s zullen via WeTransfer worden aangeboden als download, in een resolutie van minimaal 180 dpi, afdrukbaar op A4-formaat papier en in bestandsformaat JPEG.
 11. Het is verboden (delen van) de foto’s te gebruiken of laten gebruiken voor het vervaardigen van montages die afbreuk doen aan het oorspronkelijke onderwerp c.q. ontwerp van de opdracht of die de intenties, de integriteit en/of de persoonlijke levenssfeer van de opdrachtnemer of de opdrachtgever kunnen schaden.
Scroll naar boven