Privacyverklaring Artstel Fotografie

Versie 1.0
Datum: mei 2018

Artstel Fotografie, gevestigd in IJsselstein (Utrecht), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Waarom een privacyverklaring?

Als fotograaf besef ik me maar al te goed dat mijn werk (bijna) altijd jouw privacy raakt. In meer dan 90% van mijn foto’s zal je herkenbaar op de foto staan en dat zijn persoonlijke gegevens over jou. Ik zal je daarom altijd vooraf vragen of ik je foto’s mag gebruiken voor mijn portfolio. Als je later toch liever niet in mijn portfolio staat, dan mag je dat natuurlijk aangeven en haal ik die foto zo snel mogelijk weg. Als ik (of jij) de foto’s wil gebruiken om te verkopen werk ik standaard met een contract, waarin precies staat wat we met de foto’s mogen doen.

Naast de foto’s die ik maak verzamel ik ook zaken zoals e-mail, adres, naam, handtekening, etc.. zodat jij mij kan betalen en ik de belastingen een goede boekhouding kan laten zien. Die gegevens moet ik minimaal 7 jaar bewaren. Ook gegevens zoals jouw ip-nummer (die standaard in e-mail informatie zit) en jouw rekeningnummer (als je elektronisch betaalt) zullen in mijn administratie worden verzameld. Ik wil daar helder in zijn en jou laten zien dat ik me daar bewust van ben. Daarom heb ik deze privacyverklaring gemaakt, zodat jij kan zien wat ik met jouw gegevens doe, waarom ik dat doe en hoe lang ik die gegevens bewaar en hoe ik dat heb beveiligd om gegevensmisbruik te voorkomen.

Als je hier vragen over hebt kan je me mailen of bellen. Dan zal ik zo snel mogelijk antwoord geven.

Ik (Arthur Krijgsman) ben de Functionaris Gegevensbescherming van Artstel Fotografie.
Ik ben te bereiken via:
info@artstel.nl
https://www.artstel.nl
0306033393

Persoonsgegevens die ik verwerk

Artstel Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan me verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam (zodat ik je bij je naam kan noemen)

– Adresgegevens (voor het versturen van de factuur en/of foto’s en tbv van de belastingen)

– Telefoonnummer (zodat ik je kan bellen als dat nodig is)

– E-mailadres (zodat ik de foto’s naar je toe kan sturen en afspraken kan maken over je opdracht)

– IP-adres (zit standaard in de e-mail en wordt verzameld in de website statistieken als je naar mijn website komt)

– Locatiegegevens (alleen als de fotoshoot op een andere plek is dan op de Onyxhof)

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website (alleen als door de foto duidelijk is wat je aan het doen bent)

– Internetbrowser en apparaat type (wordt standaard verzameld als je op mijn website komt)

– Bankrekeningnummer (alleen als je betaalt via je bankrekening)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Artstel Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– ras (meestal is dat zichtbaar op de foto)

– gezondheid (alleen als dat een uiterlijk kenmerk is wat ik fotografeer)

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via info@artstel.nl , dan verwijderen ik die informatie.

– burgerservicenummer (BSN) (alleen bij zakelijke klanten, omdat dit onderdeel is van het btw nummer en dat is verplicht te vermelden op de factuur.)

– Biometrische gegevens (alleen als ik close-ups maak van bijvoorbeeld jouw ogen of vingers. Omdat ik gebruik maak van een 35 megapixel camera is het mogelijk om jouw biometrische gegevens daaruit te halen. Dat kan dan alleen via de originele foto. Die foto staat natuurlijk nooit op internet. Voor internet zal ik de foto altijd sterk comprimeren).

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Artstel Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Artstel Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Artstel Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Artstel Fotografie) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Artstel Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Administratieve gegevens, zoals naam, adres, e-mailadres: 7 jaar, omdat dit onderdeel van mijn administratie en vanuit de belastingdienst verplicht is om te bewaren. De gemaakte foto’s bewaar ik 25 jaar, omdat mijn service is dat jij altijd jouw foto’s nogmaals mag downloaden, bijvoorbeeld als je ze zelf kwijt bent. De foto’s worden op een externe harde schijf bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Artstel Fotografie deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Artstel Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Artstel Fotografie jouw persoonsgegevens aan andere derden. Het gebruik van foto’s in mijn portfolio doe ik alleen met jouw toestemming. Als ik die toestemming heb en ik gebruik de foto, dan kunnen al mijn websitebezoekers jouw foto zien. In iedere foto zet ik een copyright, omdat ik de auteur ben van de foto. Bij overtreding van die wet zal ik direct (juridische) stappen ondernemen om dat op te lossen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Artstel Fotografie gebruikt op dit moment geen cookies of vergelijkbare technieken. Als ik dat in de toekomst wel ga gebruiken, om bijvoorbeeld klanten te werven voor mijn bedrijf, dan zal ik dat in deze verklaring aanpassen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Artstel Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@artstel.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zal ik telefonisch contact met je opnemen. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Artstel Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Artstel Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met me op via info@artstel.nl . Artstel Fotografie heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Ik verstuur jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

– Het adres waar de data wordt bewaard is fysiek beveiligd met goede sloten en er is bijna altijd iemand aanwezig (ook ’s nachts, want het is mijn privé adres).

– In de Cloud maak ik alleen gebruik van de bedrijven ‘Google’ en ‘IP Stack’, die zelf goed beveiligd zijn en ook een goede naam hebben hoog te houden als het gaat om ‘security’, omdat computerdata hun corebusiness is, en ze dat in hun algemene voorwaarden beschrijven.

 

Nog vragen?

Heb je na al deze informatie nog vragen, kan je die uiteraard aan me stellen via 0306033393 of via info@artstel.nl .

 

Scroll naar boven